illustrate the devcast logo

Работа в Product vs Service компания

Работа в Product vs Service компания – какви са приликите и разликите? Кое е подходящо в какъв момент от кариерата и за какъв профил човек? Това е епизод #10 от Devcast podcast. Говорим си със Сашо Китов, Product Manager, Crypto @ Paysafe и Георги Иванов, Founder & CEO @Noble Hire и Владимир Цветков, CEO @hacker.works и CTO @Noble Hire.

С тях обсъдихме какви са предимствата и недостатъците на това да работиш в продуктова или service компания, за кой етап от развитието си кое е по-подходящо, коя компания се стартира по-сложно и защо, българските стартъп компании и кои от тях са успешни в създаването на собствен продукт, както стана дума още и за:

  • началото на co-working space-овете в България
  • кои са златните десетилетия на българската електроника
  • outsource компании с успешен продукт
  • колко инвестираме за научни изследвания
  • какъв е оптималният размер на един продуктов екип
  • кои са ключовите роли, които трябва да включва
  • false positive и false negative

Първа част:

Втора част: